Projekt iTEC

Naša škola sa zapojila do projektu iTEC ktorý je celoeurópsky. Začneme ho robiť po veľkonočných prázdinách. tu sú výsledky :D

 

1. skupina 

1

2

3

4

 

2. skupina

1

2

3

4

 

3. skupina

1

2

3

4

 

4. skupina

1

2

3

4

 

5. skupina 

1

2

3

4

 

6. skupina 

1

2

3

4

 

 7. skupina 

1

2

3

4